ΑΝΑΖΗΤΗΣΗGTranslate

Greek English

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 23 του Ν. 4186 "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις", η φοίτηση στα δημόσια Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. θα παρέχεται δωρεάν.