ΑΝΑΖΗΤΗΣΗGTranslate

Greek English

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε την απόφαση καθορισμού του τρόπου και των κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων.